Team

Partners

Kalpesh Acharekar

Pritam Madkar

Mandar Surve

Team

Founders

Kedar Ambre

Omkar Joshi

Rajesh Khandekar

Ravindra Kumar