Team

Partners

Pritam Madkar

Kalpesh Acharekar

Mandar Surve

Team

Founders

Kedar Ambre

Ravindra Kumar

Rajesh Khandekar

Omkar Joshi